Opustila nás významná osobnost našeho spolku

Nenadále nás tuto neděli 7. června 2020 ve svých nedožitých šestasedmdesáti letech paní Anna Ťoupalíková. Dlouholetá členka našeho Spolku, aktivní členka oddílu pěší turistiky. Osobně jsem se s ní seznámil v roce 1981, kdy s manželem přijeli v jeho typickém americkém Jeepu z druhé světové války, na vítání jara na srubu Račí klepeto u Ostrova.

           Pak léta míjela a my se stále potkávali. Poslední léta, kdy znovu ožil oddíl pěší turistiky, patřila k jedněm z nejvýraznějších osobností tohoto oddílu. Na loňské valné hromadě  jsem jí ke kulatým narozeninám předával kytici s přáním pevného zdraví.

           Odešla brzo a nenadále. Bude chybět nejen rodině, členům oddílu, ale i stovkám účastníkům pochodu Za malínským křenem, kteří přijížděli z celé republiky nejen za pohybem, ale i za jejími vynikajícími cukrářskými výrobky.

Čest její památce.