Cesta kolem světa za osmdesát dní v roce 2019

             Na toto téma byl letos uspořádán dvoutýdenní letní tábor na horním toku Odry.  Účastníci si připravili kostýmy odpovídající navštíveným zemím. Pan Phileas Fogg, jeho sluha Passepartout,  paní Auda a další postavy románu Julese Verna v podání vedoucích využili služeb kolínské půjčovny divadelních  kostýmů. Celotáborová hra byla zahájena úvodní scénkou, kdy v reformním klubu pan Fogg uzavřel známou sázku. A pak se se svým sluhou vydal na cestu. Navštívil řadu zemí, každý den jednu a děti se o nich dozvěděly řadu zajímavostí i hry byly zaměřeny na navštívené země. Všichni měli pasy pro tento účel vyrobené.

          Konec hry proběhl předposlední den tábora večer přesně v šest hodin, neboť v Londýně bylo pět hodin.

          Počasí po celou dobu bylo však typické pouze pro Indii v období dešťů. Ráno čisté nebe, ale stoupající mlhy z okolních lesů a odpoledne s železnou pravidelností začínající bouřky se silnými přívalovými dešti objevující se až do půlnoci.

          Horní tok Odry je charakteristický přírodním korytem řeky s loukami v ostře zaříznutém údolí. Vzhledem k nádhernému prostředí je skoro na každé louce tábor.

Do údolí přitáhly i tři indiánské kmeny s typickými stany tee-pee čekající až potáhnou bizoni. Ti však letos se neobjevili. Vlivem oteplování klimatu změnili trasu a Indiáni byli nuceni jako ostatní nakupovat v nejbližším supermarketu.

          Mezi obyvatele tábora se kromě přemnožených myší zařadil i nádherný exemplář plcha, který odmítal mít strach z účastníků tábora, a postupně se naučil chodit na připravené pochoutky a nerozkousávat vše, na co narazí.

          Tábor navštívil předseda Asociace turistických oddílů České republiky pan Tomáš Novotný. Z umístění tábora i celotáborové hry byl nadšený. Pořídil řadu fotografií, jen ta z výšky nevyšla. Dron sice létal, ale nefotografoval. Pětset metrů od vojenského prostoru mají vojáci podobné nápady ošetřeny.

          Všech dvacet pět dětí se ve zdraví vrátilo z tábora do náručí rodičů na nádraží. Rodiče jako projev vděku vedoucím přivezli domácí produkty počínaje buchtami, přes koláče až po ovoce a zeleninu, samozřejmě v kvalitě bio.

          Při posledním nástupu před odchodem z tábořiště proběhla děkovačka s bouřlivým potleskem dětí pro všechny vedoucí, pro sluhu Passepartouta, pana Fogga, paní Audu a všechny ostatní. Na závěr pan Fogg všechny účastníky pozval do reformního klubu na čaj, samozřejmě přesně o páté.