značky

Pěší turistické značení je svým rozsahem a kvalitou na území České republiky světovým unikátem. Čítá více jak třicet tisíc kilometrů značených tras o které se stará několik set značkařů. Na kutnohorském okrese je více než 420 km značených cest, o které pečuje tým 12 značkařů. Každá trasa se obnovuje každé tři roky, tzn. že obvykle dvojice značkařů s barvami a dalším nářadím projde celý přidělený úsek, u všech značek obnoví nátěr, odstraní překážky, které ztěžují průchodnost (náletové dřeviny, ořez větviček ap.) a vyřeší případné problémy, jako jsou chybějící značky po těžbě dřeva nebo případné vynucené přeložky trasy ap.

Pokud při svých cestách narazíte na značených cestách na kutnohorském okrese na problém, prosím napiště na email : jana@fortrans.cz